Kompetencer

Palæ tilbyder personlig administration af følgende typer ejendomme:

 

• Private boligudlejningsejendomme

• Erhvervsejendomme

• Ejerforeninger

 

 

Vi udfører følgende administrative opgaver:

 

• Måneds- eller kvartalsopkrævninger

• Foretager lejereguleringer

• Betalinger

• Forbrugsregnskaber o. lign.

• Lejerskifte

• Lønafregning med ejendommens ansatte

• Beboerkontakt

• Bogholderi, som føres dagligt

• Regnskabsaflæggelse m. v. med kvartalsvise rapporteringer

• Styring af tilsyn med ejendommen, ordinær vedligeholdelse m.v.

• Abonnementsaftaler og forsikringer

• Kontakt med myndigheder m.fl.

• Mødedeltagelse
 

Viceværternes opgaver er blandt andet:

 

• Pasning af udenoms arealer – herunder græsslåning, fejning og snerydning

• Til- og fraflytningsrapporter

• Gennemførelse og kontrol med udvendige vedligeholdelsesarbejder

• Trappevask og rengøring

• Afhentning af storskrald

• Tilsyn med varmecentral

• Fjerner graffiti

• Passer vaskerum / maskiner

• Generelt tilsyn med ejendommen / beboerne

 

• Ordner små reparationer